Pro akcionáře

Oznámení o přeměně akcií 1.4.2021

Úpis akcií 21.12.2020

Řádná valná hromada 11.12.2020 - pozvánka

NÁVRH_stanovy_monistický systém účinnost od 1.1.2021

NÁVRH_stanovy_monistický systém účinnost od 1.4.2021

 

Historie:

2. oznámení o snížení základního kapitálu

Oznámení o snížení ZK

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 2019

VÝSLEDOVKA 01012019-31122019

Výroční zpráva 2019 a zápis DR

ROZVAHA K 31122019

Valná hromada - pozvánky zde:

Stanovy - zde