Výrobky a služby naší firmy:

 

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZDROJE PRO ZKUŠEBNY, LABORATOŘE A K NAPÁJENÍ ELEKTRONOVĚ OPTICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZDROJE STEJNOSMĚRNÉ HT55-I a HT80-I jsou určeny   pro zkoušení součástek, materiálů, kabelů a dalších elektrotechnických materiálů plynule regulovatelným vysokým napětím v rozsahu 0,5 až 80 kV a poskytuje informaci o velikosti prosakujícího proudu, který je možné měřit již od hodnot nA. Dále lze přístroje díky vysoké stabilitě proudu a napětí využít k měření odporů až do hodnot gigaohmů.. Výstupní napětí má zápornou polaritu vůči zemi.

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZDROJE STŘÍDAVÉ HT5053 jsou určeny pro zkoušky bezpečnosti a elektrické pevnosti síťových částí měřících a zdravotních přístrojů, počítačové techniky a spotřební elektroniky střídavým napětím průmyslové frekvence s nízkým zkreslením.

DÁLE NABÍZÍME - výrobu transformátorů do 2 kVA, tlumivek, cívek  - výrobu VN transformátorů - impregnaci - mechanickou montáž elektrických celků - zakládání a pájení desek plošných spojů - zhotovení kabelových forem a spojovacích kabelů -  zkoušky VN   do 80 kV - měření magnetických polí střídavých a stejnosměrných - měření vibrací

 
TOPlist