Stanovisko k protestu akcionáře

Stanovisko k protestu akcionáře:

-          K obsahu pozvánky na jednání VH svolané na 27. 6. 2019

-          K nedostupným podkladům k bodu číslo 3. Pořadu jednání

-          K případnému přijetí návrhů usnesení k bodu č. 3. Pořadu jednání

-           

Sděluji Vám, že obsah pozvánky souhlasí se zněním ve Stanovách společnosti a se zněním zákona o obchodních korporacích §436 odst. 1 a odst. 2 a §437.

Vzhledem k tomu, že Účetní závěrka je součástí Výroční zprávy, je k nahlédnutí předkládána společně.

Ovládající a ovládané osoby nemáme.

 

Sděluji Vám, že VH svolaná na 27. 6. 2019 byla zrušena z důvodu technických potíží v přístupu na webové stránky TESLA ELMI, a.s. a tím znesnadnění přístupu k informacím akcionářům o konání řádné VH (viz Sdělení akcionářům na webových stránkách).

Nové oznámení o konání VH bude uveřejněno na našich webových stránkách.

Součástí oznámení je i informace o dostupnosti Účetní závěrky a Výroční zprávy v sídle společnosti.

 

Představenstvo TESLA ELMI, a.s.

 
TOPlist