SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM

 

Řádná valná hromada TESLA ELMI, a.s. s termínem konání

27.6.2019 se ruší.

Nový termín konání řádné valné hromady je stanoven na 25. 7. 2019.

 

Důvod změny konání valné hromady:

Technické potíže v přístupu na webové stránky TESLA ELMI, a.s. a tím znesnadnění přístupu k informacím akcionářům o konání řádné valné hromady.

 

Představenstvo společnosti TESLA ELMI, a.s.

 
TOPlist